Jardí Botànic de Sóller

Prova de viabilitat

Abans de conservar les mostres de forma definitiva, convé verificar la seva viabilitat. Si aquesta és menor d’un 80%, es programarà una segona recol·lecció pel proper any.

Dessecació

La dessecació consisteix en reduir el contingut d’humitat de les llavors a un nivell mínim d’activitat metabòlica, sense que aquestes perdin viabilitat.

Es realitza mantenint les llavors en una cambra hermètica on es manté una humitat relativa entre el 3 i el 7% gràcies a l’acció del gel de sílice que absorbeix la restant. Segons la llei de Harrington, per cada 1% que es redueix el contingut d’humitat de la llavor, es duplica la seva longevitat.