Jardí Botànic de Sóller

Biblioteca i documentació

La biblioteca del Jardí Botànic de Sóller es troba ubicada a l'Institut Botànic i està especialitzada en temes relacionats amb el món vegetal. Reuneix un total de 842 llibres organitzats per unitats temàtiques: flores, botànica general, divulgació, agricultura, jardineria, ecologia, conservació, parcs nacionals i reserves, etnobotànica, vegetació i comunitats, etc. La biblioteca també reuneix publicacions periòdiques com revistes científiques o articles científics de temàtica botànica.

És bàsicament una biblioteca de recerca i està oberta a tots els socis del Jardí que estiguin interessats en realitzar alguna consulta.