Jardí Botànic de Sóller

Flora amenaçada

El Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció (Decret 75/2005) és  un registre públic de caràcter administratiu de les espècies, subespècies o poblacions de flora i fauna de les nostres illes que requereixen mesures de conservació.

L'objectiu del Catàleg és recuperar o assegurar un estat de conservació favorable de les espècies, subespècies o poblacions a l'àmbit de les Illes Balears.

ESPÈCIES CATALOGADES EN PERILL D'EXTINCIÓ

ESPÈCIES CATALOGADES COM A SENSIBLES A L'ALTERACIÓ DEL SEU HÀBITAT

ESPÈCIES CATALOGADES COM A VULNERABLES

 • Arenaria bolosii

 • Asperula paui

 • Cephalanthera rubra

 • Daphne rodriguezii

 • Delphinium pentagynum subsp. formenteranum

 • Dianthus rupicola subsp. bocchoriana

 • Dorycnium fulgurans

 • Euphorbia fontqueriana

 • Euphorbia margalidiana

 • Femeniasia balearica

 • Gymnadenia conopsea

 • Helianthemum caput-felis

 • Isoetes histrix (població mallorquina)

 • Lavatera triloba subsp. pallescens

 • Medicago citrina

 • Neottia nidus-avis

 • Orchis cazorlensis

 • Orchis palustris

 • Pimpinella bicknellii

 • Ranunculus weyleri

 • Saxifraga corsica subsp. cossoniana

 • Serapias nurrica

 • Silene hifacensis

 • Vicia bifoliolata