Jardí Botànic de Sóller

 

Com fer compost

Aprofitar els fems orgànics per adobar el jardí

Des de fa unes dècades en que l'home consumeix sense mesura, els residus sòlids són una de les preocupacions socials més importants, tant per les seves conseqüències per a la salut d'ell mateix, com per a la salut del planeta. Cada dia tiram al contenidor de fems una quantitat important de matèria orgànica que es mescla amb altres residus no orgànics, que es fa malbé i acaba tot plegat essent incinerat. Aprofitar-se significa millorar el sòl del nostre hort o jardí, però també significa disminuir la quantitat de residus, disminuir la quantitat d'energia que s'inverteix a fer-los desaparèixer, disminuir la contaminació dels nostres boscos, disminuir els costos d'eliminació; en una paraula, contribuir a la millora del medi ambient.

Però, què és el compost? El compost és el resultat de la descomposició de restes de matèria orgànica per microorganismes, de tal forma que el resultat és una substància de color obscur i aspecte i color semblants a la terra de bosc.

 

© FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER
Texts:  Francesca Bennaser Coll
               Onofre Bisbal Palou
Dibuixos: Francesca Bennaser Coll