Jardí Botànic de Sóller

 

Glossari

 

ÀCAR, m. Ordre d’aràcnids integrat per animals generalment molt petits, amb moltes formes paràsites.
 
AEROBI, adj. Relatiu a la necessitat d’oxigen per a la descomposició de la matèria orgànica.
 
ADOB, m. Substància orgànica o mineral que conté un o diversos elements químics indispensables per al creixement dels vegetals i que, addicionada al sòl, el compensa de les deficiències que pugui tenir d’aquests elements.
 
ANAEROBI, adj. Relatiu a condicions de mancança d’oxigen.
 
BACTERI, m. Microorganisme unicel·lular que intervé en la descomposició de la matèria orgànica.
 
BIODEGRADABLE, adj. Dit del compost complex que es pot transformar en substàncies més simples gràcies a un o més organismes.
 
CADUCIFOLI, adj. Dit dels vegetals que perden les fulles quan arriba l’època estacional desfavorable.
 
COMBUSTIÓ, f. Reacció en presència d’oxigen acompanyada de despreniment de calor.
 
COMPOST, m. Producte resultant de la fermentació de substàncies orgàniques, emprat per adobar la terra.
 
COMPOST JOVE, m. És el material que podem extreure de la compostera al cap de dos o tres mesos. Es caracteritza pel fet que la matèria orgànica no està del tot descomposta, encara manca la intervenció dels cucs per transformar-la en un compost més desfet. És bo per utilitzar-lo com a mulching i així protegir el sòl de l’erosió, les gelades, la dessecació i les males herbes.
 
COMPOST MADUR, m. És el material que podem extreure de la compostera al cap de nou mesos. La matèria orgànica està del tot descomposta. Té el color i l’olor de la terra de bosc, de l’humus, i es desfà entre els dits sense embrutar-los. S’usarà com a fertilitzant, mesclat amb la terra. A fi de comprovar que és realment madur, s’han de depositar unes quantes llavors d’enciam dins una mica de compost i, a continuació, humitejar-lo. Si els processos de descomposició encara estan desenvolupant-se, les llavors no germinaran bé. En canvi, si el compost és prou madur, després de 5 o 7 dies hauran germinat. Aleshores, el compost es podrà aplicar sense por.
 
COMPOSTATGE, m. Procés de fermentació de residus orgànics en condicions aeròbiques controlades del qual s’obté el compost.
 
DESCOMPOSICIÓ, f. Procés pel qual una molècula d’una substància composta es trenca en unes altres de més simples.
 
EROSIÓ, f. Despreniment i transport del sòl per agents en moviment, com poden ser el vent, l’aigua...
 
FONGS, m. Organismes que intervenen en la descomposició de la matèria orgànica, formats per una trama d’hifes que constitueixen l’anomenat miceli, d’aspecte semblant a una teranyina blanquinosa.
 
GERMEN, m. Microorganisme que pot donar lloc a una malaltia.
 
HUMUS, m. Fracció de matèria orgànica del sòl que ha sofert descomposició.
 
MATÈRIA ORGÀNICA, f. Substància d’origen animal o vegetal que és susceptible de descompondre’s.
 
MULCHING. (de l’anglès mulch, cobrir amb una capa d’herbes o fulles). Capa de compost jove que s’utilitza per cobrir i protegir el sòl.
 
PUTREFACCIÓ, f. Descomposició de substàncies orgàniques mortes, amb despreniment de males olors.
 
SÒL, m. Superfície de la terra considerada com a suport sobre el qual es desenvolupen animals i plantes.