Jardí Botànic de Sóller

 

Obtenció definitiva del compost madur

Al cap de devers nou mesos, haurem capgirat el munt de compost dues o tres vegades. Serà el moment de treure el compost madur de la compostera. Per fer-ho, utilitzarem un garbell; pot servir la xarxa metàl·lica d’un somier antic o qualsevol altra xarxa de més o manco 1 cm de pas.

El procediment serà el següent: en primer lloc, s’ha de llevar la compostera i deixar el munt a fora. A continuació, cal tornar a preparar la base d’aquesta amb branques i herba seca a fi d’anar-hi tirant damunt, la fracció que no passi pel garbell. El munt que hi hagi passat el posarem dins un sac o bidó i el deixarem reposar uns quants mesos per tal que els insectes i cucs que s’hi hagin pogut instal·lar l’abandonin definitivament. Aleshores, podrem fer-lo servir com a compost madur.