Jardí Botànic de Sóller

 

Que no s'ha de col·locar al caramull de compost

 

 
Líquids (llet, sopes,...)
 
 
Medicaments
 
 Ossos, carn i restes de peix
En grans volums atrauran altres insectes i produiran males olors.
 
Maten els microorganismes encarregats de la fermentació.
 
Són matèries de difícil descomposició que a més poden produir mosques i olors.
 
 
Piles
Contenen metalls que són contaminants i s’acumulen al sòl.
 
 
Metalls, plàstics i vidre
No són biodegradables.
 
Cendres de cigarrets i llosques
Són tòxiques.
 
 
 Olis i productes químics
Com aiguarràs, restes de pintura..., són substàncies tòxiques i perilloses que s’han de dur als contenidors adients.
 
 
Revistes
Aquest paper considerat d’elevada qualitat conté plom i cadmi que convé destinar al contenidor de paper per reciclar.
 
 
Restes del que s’ha agranat
Àcars i altres organismes que poden produir una mala descomposició.
 

Diaris i cartó

 
Només se’n poden posar petites quantitats, en el cas d’utilitzar el compost per al jardí. Per a l’hort no convé, perquè la tinta conté residus químics.
 
Fems d’animals domèstics
Com el ca, el moix... poden transmetre malalties.
 


Tornar a COM FER COMPOST