Jardí Botànic de Sóller

 

Quan i com hem d'utilitzar el compost

Les estacions òptimes per fer ús del compost són el principi de la primavera i la tardor, èpoques en què el sòl és calent i l’addició del compost l’encalenteix més encara, afavorint així l’activitat dels organismes. Si s’aplica a l’estiu, eixuga massa el sòl, i si es fa a l’hivern, el fred el fa inservible.

Els diferents usos del compost s’assenyalen a continuació.

Cossiols i jardins de flors: per sembrar o trasplantar les plantes, s’ha de fer una mescla del 30-40% de compost madur i la resta de terra. Com a adob, s’ha d’afegir un 20% de compost madur a la terra existent.

Marjades de flors: cal aplicar 1 kg/m2 de compost madur per adobar el sòl i després s’ha de llaurar lleugerament.

Hortalisses que necessiten molts de nutrients: colflori, col, bròquil, carabassa, api, tomàtigues, patates, col, pastanagues, cogombres, espinacs, porros, blat de les Índies, etc.; en aquest cas, hem d’utilitzar compost fresc o quasi madur, de 3 a 4 kg/m2, llaurant lleugerament fins a 5 cm de fondària. A l’hivern cal cobrir-lo amb una capa de mulching.

Hortalisses que necessiten pocs nutrients: mongetes, endívies, xíxols (pèsols), lletugues, juevert, cebes, alls, beta-rave, ciurons, raves, ravenets, pebres, etc.; s’ha d’usar compost madur, a la tardor o principis de primavera o durant l’etapa de creixement, afegint petites quantitats de tant en tant.

Arbres ornamentals i arbusts: si sembram a la primavera, hem d’afegir un 20% de compost fresc al volum de la terra del clot. Si ho feim a la tardor, el compost ha de ser semimadur.

Arbres fruiters: preferiblement a la tardor, es pot escampar una capa de 2 cm de compost semimadur sobre la terra que hi ha al voltant del tronc i mesclar-lo superficialment amb aquesta. O bé distribuir-ne de 3 a 5 kg per m2 davall tota l’àrea d’influència de les branques de l’arbre.

Planters o caixoneres: s’ha de mesclar un 30-40% de compost madur ben porgat, amb terra bona i esponjosa.

Per utilitzar regant: s’omple la meitat de la regadora amb compost i l’altra meitat amb aigua. Es remou la mescla i ja es pot fer servir per regar.